ANO - malá poznámka

neděle 15. září 2013 19:38

Původně občanská iniciativa Andreje Babiše Akce nespokojených občanů 2011 se zkracuje jako ANO 2011, někdy už jenom ANO. Domnívám se, že tato zkratka je krajně nešťastná, neboť určité hnutí, které používalo stejnou zkratku, u nás v Čechách již jednou působilo a proslavilo se dosti neslavně.

Za tzv. druhé republiky a za protektorátu se pod touto zkratkou skrývala Akce národní obrody. Toto seskupení vzniklo spojením antisemitského svazku Árijská fronta s fašistickým hnutím mladých lékařů a právníků. Ve svém vedení měla profesora University Karlovy Stanislava Mentla, jinak zakladatele Československé kardiologické společnosti a krátce i ministra zdravotnictví ve vládě Jan Syrového. Další z vůdčích osobností tohoto uskupení byl profesor Karel Domin, jinak v polovině třicátých let rektor University Karlovy, který před válkou působil krátce také jako děkan Přírodovědecké fakulty. Literární historik Václav Černý označil Domina za osobu lidsky slušnou, ale politicky primitivní. Jak Mentl, tak Domin po válce nemohli pro své názory a postoje pedagogicky působit. Toto seskupení zásadním způsobem odmítalo liberální hodnoty, na kterých bylo postaveno masarykovské Československo první republiky, a volalo po radikálních opatřeních proti židovskému obyvatelstvu. Svým postojem se dalo přirovnat k neblaze proslulé Vlajce. Za druhé republiky bylo ANO v příkré opozici vůči Beranově vládě.

Z těchto důvodů se domnívám, že zkratka ANO 2011 je krajně nešťastná. Dále se k této věci, která je způsobena spíše neznalostí než čímkoliv jiným, byť v dnešní době je možné všechno, nechci nijak blíže vyjadřovat a nijak o ní spekulovat.

Ale v každém případě velkým problémem hlavních politických stran, a to nejen těch pravicových, je to, že mnozí jejich představitelé vyměnili ideály za prebendy, přičemž se hodně vzdálili svým voličům. Jejich svět a starosti jsou jim často cizí, nerozumí jim a jen je cynicky zneužívají. Volič tohle už dávno ví. Z tohoto důvodu tu roste nedůvěra vůči stávajícímu politickému systému, což má ten důsledek, že čím dál více občanů k volbám nejde buď vůbec, nebo dávají své hlasy podivným politickým stranám či uskupením, jakými byl například projekt Víta Bárty Věci veřejné, či dávají protestní hlasy KSČM, případně jiným nedemokratickým uskupením. Liberální demokracie tím u nás dostává pěkně na frak. 

Jan Šefranka

Jan Šefranka

Jan Šefranka

Komentáře k současnému dění. Tím myslím nejen dění v politice, ale také události v kultuře. No tak to byl původní plán, ale teď jsou to spíš různé mé zážitky... Tak nevím, nevím... A jak se říká: sliby chyby...

Jsem právník. Byl jsme ve světě. Teď jsem doma.

REPUTACE AUTORA:
7,26

Seznam rubrik

Tipy autora